top of page

HISTORIE HABROVKY

historie
1933

Z historie Habrovky

Od 15. století se traduje vznik vesnice Čejkovice, která je nejblíže ke statku. Kdy a kým bylo poprvé osídlené místo dnešní Habrovky se nám bohužel nepodařilo dohledat. Habrovka svůj název nese dle stromů habrů, které se pod statkem na pokraji zdejšího smíšeného lesa vyskytují. Stáří nynějších stromů může být až 160 let. Dnešní Habrovka má původ v doškové chaloupce, kterou dokládá dobová fotografie. V roce 1933 vzniká kameno-cihlová stavba statku s obytnou částí, chlévy, stodolou...

Rodina Buřvalových, která tu hospodaří, přistavěla v šedesátých letech minulého století další budovu. Jejíž součástí je stodola se seníkem, truhlářská dílna a garáž. Statek tak byl v té době samostatnou zemědělskou usedlostí. Další generace stavení udržují ve funkčním stavu a stejně jako ostatní podobná venkovská sídla se neubrání výpovědi své doby. Totiž kombinování stylů, materiálů

a skladování všeho co by se někdy mohlo hodit,

což je pro tato místa na vesnicích charakteristické...

Až po současnost...

burvalovi svatba

Z minulosti se dochovalo i pár zmínek z kronik:

 "Neopomenutelnou sakrální památkou na území obce je i samostatně stojící kříž na Habrovce, který nechala na oslavu konce 2. světové války, tedy v roce 1945, vyhotovit rodina Buřvalových z blízké usedlosti." 

"Zlatou svatbu oslavili Marie a Josef Buřvalovi. K 31. 12. 1996 žilo

v naší obci 370 obyvatel s průměrným věkem 38,3 let."

My, poslední generace, která statek zdědila, děláme vše proto, abychom Habrovku uvedli a udrželi v co nejlepším stavu. Ačkoliv zde nemáme v plánu chovat hospodářská zvířata a obdělávat přilehlé polnosti, jak bylo po staletí zvykem, usilujeme o to, aby se statek Habrovka zachoval v celé své kráse a lidé se sem rádi vraceli.

historicka mapa
bottom of page